Vabilo na občni zbor Botaničnega društva Slovenije

Dragi kolegi in kolegice,
vabimo vas na redni občni zbor Botaničnega društva Slovenije, ki bo v hibridni obliki potekal v ponedeljek, 4. marca 2024 ob 18. uri. V okviru občnega zbora bomo prisluhnili predavanju Petra Skoberneta, ki nam bo predstavil Vlogo Angele Piskernik v varstvu narave.
Povezavo za sodelovanje na občnem zboru na daljavo boste prejeli nekaj dni pred srečanjem.
Vabilo na občni zbor z dnevnim redom.
Lep pozdrav in vabljeni, IO BDS

Program aktivnosti v letu 2024

Botanični večeri

8. januar – Blaž Blažič: Predstavitev projekta LIFE FOR SEEDS – Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ*

5. februar – Nik Šabeder: Potopisno čez floro Namibije*

4. marec – občni zbor s spremljajočim predavanjem – Peter Skoberne: Vloga Angele Piskernik v varstvu narave

8. april – Urban Šilc: Fitocenologija – veda o proučevanju vegetacije

6. maj – Alenka Mihorič: potopisno predavanje

2. september – Počitniški botanični vtisi

7. oktober – Gaj Kušar: Prelomnice v zgodovini botanike

9. december – Božo Frajman: Raznolikost mlečkov (Euphorbia) in z njimi povezana potovanja

*Predavanji sta bili že izvedeni.

O načinu in uri izvedbe bodo člani obveščeni pred dogodkom.

Druge aktivnosti:

18. maj – Državno tekmovanje v poznavanju flore za šolsko leto 2023/24

maj – Festival Raznoživo

maj – Dan očarljivih rastlin

4. junij – obisk koliščarske vasi na Ljubljanskem barju in floristično kartiranje v okolici (namesto botaničnega večera)

8. junij – Bioblitz 2024

15. junij – Dolina Vrat (celodnevna ekskurzija)

5. oktober – Jesensko kartiranje flore (možnost prestavitve)

9. november – Wraberjev dan

november – Šolsko tekmovanje v poznavanju flore (za leto 2024/25)

V 2024 bosta izdani 2 številki Hladnikije in sodelovali bomo pri izdaji 2 številk Trdoživa.

Umrl je častni član BDS, dr. Luka Pintar

V sredo, 20. septembra 2023 je umrl častni član Botaničnega društva Slovenije dr. Luka Pintar, po izobrazbi zdravnik, priznani pediater in do leta 1991 primarij na Pediatrični kliniki v Ljubljani, hkrati pa ljubitelj rastlin in izreden naravoslovni fotograf. Kot je ob njegovi laudaciji in podelitvi častnega članstva v BDS leta 2015 zapisal mag. Andrej Seliškar, so bile številne fotografije dr. Pintarja med leti 1979 in 1988 objavljene v revijah, predvsem v Proteusu in knjižnih izdajah, npr. v Zakladih Slovenije, Slovenskih gorah ter v koledarjih. Leta 1990 je izšla monografska izdaja Rože na Slovenskem s 319 fotografijami rastlinskih vrst in spremno besedo dr. Toneta Wraberja. Kmalu po izidu te knjige se je Luka Pintar upokojil, zato je lahko s še večjo zavzetostjo iskal nove motive rastlin v bohinjskih hribih, na Krasu, travnikih in poljih v nižini. Njegova želja, da bi nove fotografije objavil v knjigi, se je uresničila leta 2015, ko je izšla publikacija Florula Slovenica – Cvetje slovenske dežele, v kateri je na 700 fotografijah predstavljenih 650 taksonov s spremnim besedilom Andreja Seliškarja. Lahko rečemo, da je dr. Pintar gojil karakterno portretiranje rastlin. Tega cilja pa ne bi mogel doseči, če ne bi imel solidnega botaničnega znanja, ki mu je omogočalo, da najde pri ‘portretiranki’ njene morfološke posebnosti, po katerih rastlino lahko prepoznamo tudi takrat, ko nam pokaže le njen delček.
Objavljal je tudi prispevke o svojih zanimivih botaničnih najdbah, npr. v Proteusu o Islerjevem dvoredniku in strupenih rastlinah. Občni zbor Botaničnega društva Slovenije ga je zato 2. marca 2015 imenoval za častnega člana društva zaradi aktivnega delovanja v društvu in njegovega velikega prispevka k popularizaciji botanike z izvrstnimi fotografijami rastlin.
Ob njegovi smrti družini izrekamo iskreno sožalje. Člani in članice BDS se ga bomo vedno s spoštovanjem spominjali.

Botanično društvo na dnevu očarljivih rastlin

Tudi letos je BDS sodelovalo na dnevu očarljivih rastlin, ki je 26. maja 2023 potekal v Biološkem središču in ga je obiskalo 1340 otrok. 

Našo ekipo so sestavljali dijaki Gimnazije Bežigrad, pod mentorstvom Metke Škornik, pomagala jim je tudi Gea Anić. 

Nekaj fotografij z osrednjega dogodka DOR si lahko pogledate na povezavi https://www.plantslo.org/wp/dan-ocarljivih-rastlin-2023/.

Sodelovanje Botaničnega društva na Festivalu Raznoživo

22. maja 2023 je v organizaciji Mestne občine Ljubljana v centru Ljubljane prvič potekal Festival Raznoživo. Tudi botaniki smo bili tam in smo na celodnevnem festivalu predstavljali rastline in delovanje BDS. Stojnica je bila opremljena s sveže nabranimi rastlinami in je pri obiskovalcih naletela na zanimanje. Spraševali so katere rastline imamo ali pa so sami poskušali ugotoviti imena. Z mnogimi obiskovalci smo se zapletli v pogovore o rastlinah, naravi in pestrosti rastlinskega sveta. Naša ekipa je bila sestavljena mešano – iz izkušenih članov BDS in iz novih članic društva.

Vabilo na spominsko slovesnost v Juliano

V soboto, 10. 6. 2023, vas ob 14.00 vabimo v Alpski botanični vrt Juliana v Trento na spominsko slovesnost ob smrti častne članice Botaničnega društva Slovenije dr. Nade Praprotnik. Zbrali se bomo v vrtu, kjer je začela in tudi končala svojo poklicno pot. Na dogodku bomo obudili spomine na dr. Praprotnikovo.   
Pred slovesnostjo se lahko udeležite tudi vodenj, ki ta dan v vrtu potekajo. Več na strani https://www.juliana.pms-lj.si/events/po-scopolijevih-sledeh-2/


Lepo vabljeni, 
V imenu Prirodoslovnega muzeja Slovenije Špela Pungaršek
V imenu Botaničnega društva Slovenije Andrej Podobnik

S spominske slovesnosti v Juliani:

Vabilo na Čebeljo pot po Ljubljani

Dragi člani in članice,

kot je bilo dogovorjeno bomo junijski botanični večer zamenjali za Čebeljo pot po Ljubljani. 

Čebeljo pot so v Mestni občini Ljubljana zasnovali in odprli leta 2015 kot eno od aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Prvotno je bila zamišljena zgolj kot dejanska pot med posameznimi lokacijami povezanimi s čebelarstvom in čebelami v Ljubljani. Skozi participatorni princip dela s posameznimi člani pa se je pokazalo, da je pot veliko več kot le delovni program ali projekt. Postala je sinonim za vse dejavnosti, povezane s čebelami in čebelarstvom v Ljubljani. Zadnja leta poudarjajo pomen vseh čebel, ne le medonosnih.

Člane in članice Botaničnega društva Slovenije bo po Čebelji poti v Ljubljani vodila gospa Maruška Markovčič, ki je zasnovala Čebeljo pot in jo razvija še danes.

Zbrali se bomo 5. junija ob 17. uri v Botaničnem vrtu v Ljubljani, kjer si bomo ogledali Mestni čebelnjak, nato nas bo pot vodila do replike Plečnikovega čebelnjaka na Grajskem hribu in sprehodili se bomo po delu poti v središču mesta.
Sprehod bo trajal približno 2 uri, ne glede na vreme.

EKSKURZIJA JE PRESTAVLJENA NA SEPTEMBER! Točen termin vam javimo še pred poletjem.

Lep pozdrav in vabljeni!