O društvu

Botanično društvo Slovenije s svojem delovanjem spodbuja raziskave s področja botanike. Društvo je prostovoljno nepridobitno združenje profesionalnih in ljubiteljskih botanikov. Rojeno je bilo na ustanovnem občnem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Znak društva je stiliziran kobul rebrinčevolistne hladnikije (Hladnikia pastinacifolia) z izpisanim slovenskim in angleškim imenom društva. Rastlina je edini slovenski rodovni endemit, v naravi raste le na zelo majhnem območju Trnovskega gozda, kjer cveti od maja do julija. Rastlino je poimenoval nemški botanik Ludwig Reichenbach po ustanovitelju Botaničnega vrta v Ljubljani, Francu Hladniku.

Cilji društva so:

– boljše poznavanje flore Slovenije,
– popularizacija botanike,
– prizadevanje za ohranitev rastlinskih vrst in njihovih rastišč,
– prizadevanje za strokovno raven dela društva,
– vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med strokovnjaki različnih vej botanike,
– sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,
– sodelovanje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini.

Društvo uresničuje svoje cilje z izvajanjem aktivnosti, ki so podrobneje opisane tule.

Pravila društva si lahko preberete tule.