Hladnikia

Revijo Hladnikia izdaja Botanično društvo Slovenije in jo brezplačno prejemajo njegovi člani. V reviji izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevilčenih zvezkih.

Uredniški odbor od leta 2017 naprej:

Glavna urednica: dr. Tinka Bačič

Člani uredniškega odbora: dr. Igor Dakskobler, dr. Andraž Čarni, dr. Peter Glasnović,
dr. Sonja Škornik

Uredništvo rubrike Nova nahajališča: dr. Andrej Martinčič (mahovi), Branka Trčak,
dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Igor Dakskobler (praprotnice in semenke)

Tehnični urednik: dr. Tine Grebenc

Zunanji člani uredniškega odbora: dr. Božo Frajman, dr. Fabrizio Martini, dr. Božena Mitić

Navodila piscem prispevkov za revijo Hladnikia.

Najnovejša številka:

Hladnikia št. 53