Povezave

Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Botanični vrt Univerze v Mariboru
Zaplana
Flora Kamniškega vrha
Flora Ljubljanskega gradu
Foto narava
Botanični terminološki slovar
Tujerodne rastline
Internet Directory for Botany
Mednarodni kodeks botanične nomenclature (ICBN)
Atlas Florae Europaeae
Flora Danica Online
Hieracium study group
Plant Life

Botanične ustanove v tujini

Sredozemlje: OPTIMA
Avstrija: VEFOe
Hrvaška: HBoD
Linnean Society
Kew Gardens, London
CalFlora
Botanic Garden of Texas

Orhideje

Slovenske orhideje
Danska
Evropa in Sredozemlje
Finska
Francija
Italija
Nemčija
Norveška
Švedska
Švica
Velika Britanija in Irska

Kartografija

Atlas okolja
Bioportal

Naravovarstvo

Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD)
EU HABITATS Directive 92/43/EEC
Red List of Threatened Species
UNEP World Conservation Monitoring Centre
CITES
Central & East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity
European Environmental Bureau
Friends of the Earth International

Raziskovalne ustanove v Sloveniji

Katedra za botaniko
Oddelek za biologijo
Center za kartografijo favne in flore
ZRC SAZU
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovno društvo Slovenije
NIB – Nacionalni institut za biologijo
Morska biološka postaja Piran

Druge NVO v Sloveniji

Slovensko odonatološko društvo
Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana
Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev
Društvo študentov biologije
Umanotera – okolje in trajnostni razvoj
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Ponudniki strokovne literature

Tehniška založba Slovenije
Založba Narava
Gustav Fischer Verlag

Humanitas-Versand
Ulmer Online
Koeltz
Summerfield books
Springer
NHBS
Book Depository