Hladnikia 28 (november 2011)

Hladnikia 28 (november 2011)

SI:

Igor Dakskobler, Anka Vončina & Tinka Gantar – Rastišča in združbene razmere vrste Daphne blagayana v povodju Idrijce
Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – Rod Fallopia Adans. v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Anka Vončina & Tinka Gantar – Sites and fitosociology of Daphne blagayana in the Idrijca river-basin (western Slovenia)
Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – The genus Fallopia Adans. in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja