Hladnikia 27 (april 2011)

Hladnikia 27 (april 2011)

SI:

Igor Dakskobler – Novosti v flori zahodne Slovenije (Primorska)
Brane Anderle & Vid Leban – Novosti v flori Gorenjske (severozahodna Slovenija)
Božo Frajman, Simona Strgulc Krajšek & Igor Dakskobler – Orobranche kochii F. W. Schultz in Orobranche elatior Sutton (Orobranchaceae) – novi vrsti za floro Slovenije
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – Novelties in the flora of the western Slovenia (Primorska)
Brane Anderle & Vid Leban – Novelties in the flora of the Gorenjska region (Northwestern Slovenia)
Božo Frajman, Simona Strgulc Krajšek & Igor Dakskobler – Orobranche kochii F. W. Schultz and Orobranche elatior Sutton (Orobranchaceae) – new species for the flora of  Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja