Hladnikia 17 (december 2004)

Hladnikia 17 (december 2004)

SI:

Tone Wraber – Floristične novosti z Notranjskega Snežnika, 2
Andrej Martinčič – Kritični prispevki za mahovno floro Slovenije, 13-15
Igor Dakskobler – Gozdna vegetacija Bovškega (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija)
Urban Šilc – Redke združbe z dominantnimi metlikami
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Tone Wraber – Floral nowelties from the Mt. Notranjski Snežnik (SW-Slovenia), 2
Andrej Martinčič – Critical contributions to the bryophyte flora of Slovenia, 13-15
Igor Dakskobler – Forest vegetation of the Bovec region (the Julian Alps, northwestern Slovenia)
Urban Šilc – Rare plant communities with dominating Chenopodium species
Notulae ad floram Sloveniae
New records
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja