Hladnikia 15-16 (december 2003)

Hladnikia 15-16 (december 2003)

SI:

Andrej Martinčič – Kritični prispevki za mahovno floro Slovenije, 1-12
Olga Urbanc-Berčič – Parožnice (Characeae) Slovenije, njihove ekološke značilnosti ter pomen v vodnih ekosistemih
Juraj Kamenjarin – Analiza vegetacije na otoku Čiovu (Hrvatska)
Igor Dakskobler – Floristične novosti iz Posočja in sosednjih območij v zahodni Sloveniji – III
Vlado Matevski & Andraž Čarni – Spomladanska nitrofilna robna vegetacija na južnem delu Balkanskega polotoka
Gregor Božič & Monika Konnert – Picea abies (L.) Karst. in Slovenia – genetic investigations
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Andrej Martinčič – Critical contributions to the bryophyte flora of Slovenia, 1-12
Olga Urbanc-Berčič – Charophytes of Slovenia, their ecological characteristics and importance in aquatic ecosystems
Juraj Kamenjarin – The Vegetation Analysis of the Island Čiovo (Croatia)
Igor Dakskobler – Floristic novelities from the Soča Valley and adjoining (adjacent) areas in the western Slovenia – III
Vlado Matevski & Andraž Čarni – Spring nitrophyllous forest edge vegetation in the southern part of the Balkan Penninsula
Gregor Božič & Monika Konnert – Picea abies (L.) Karst. in Slovenia – genetic investigations
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja