Vabilo na občni zbor Botaničnega društva Slovenije

Dragi kolegi in kolegice,
vabimo vas na redni občni zbor Botaničnega društva Slovenije, ki bo v hibridni obliki potekal v ponedeljek, 4. marca 2024 ob 18. uri. V okviru občnega zbora bomo prisluhnili predavanju Petra Skoberneta, ki nam bo predstavil Vlogo Angele Piskernik v varstvu narave.
Povezavo za sodelovanje na občnem zboru na daljavo boste prejeli nekaj dni pred srečanjem.
Vabilo na občni zbor z dnevnim redom.
Lep pozdrav in vabljeni, IO BDS

Program aktivnosti v letu 2024

Botanični večeri

8. januar – Blaž Blažič: Predstavitev projekta LIFE FOR SEEDS – Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ*

5. februar – Nik Šabeder: Potopisno čez floro Namibije*

4. marec – občni zbor s spremljajočim predavanjem – Peter Skoberne: Vloga Angele Piskernik v varstvu narave

8. april – Urban Šilc: Fitocenologija – veda o proučevanju vegetacije

6. maj – Alenka Mihorič: potopisno predavanje

2. september – Počitniški botanični vtisi

7. oktober – Gaj Kušar: Prelomnice v zgodovini botanike

9. december – Božo Frajman: Raznolikost mlečkov (Euphorbia) in z njimi povezana potovanja

*Predavanji sta bili že izvedeni.

O načinu in uri izvedbe bodo člani obveščeni pred dogodkom.

Druge aktivnosti:

18. maj – Državno tekmovanje v poznavanju flore za šolsko leto 2023/24

maj – Festival Raznoživo

maj – Dan očarljivih rastlin

4. junij – obisk koliščarske vasi na Ljubljanskem barju in floristično kartiranje v okolici (namesto botaničnega večera)

8. junij – Bioblitz 2024

15. junij – Dolina Vrat (celodnevna ekskurzija)

5. oktober – Jesensko kartiranje flore (možnost prestavitve)

9. november – Wraberjev dan

november – Šolsko tekmovanje v poznavanju flore (za leto 2024/25)

V 2024 bosta izdani 2 številki Hladnikije in sodelovali bomo pri izdaji 2 številk Trdoživa.

Februarski botanični večer

Vabimo vas na februarski botanični večer, ki bo potekal v ponedeljek, 5. februarja 2024 ob 18. uri na lokaciji Gimnazija Bežigrad (Peričeva 4) oziroma na spodnji povezavi.

Prisluhnili bomo predavanju Nika Šabedra z naslovom:Potopisno čez floro Namibije.

Vhod v Gimnazijo je s Kržičeve ulice, čez parkirišče, vhod v telovadnico in potem desno v avlo šole in v 1. nadstropje. Po 18. uri je glavni vhod v šolo zaklenjen.  

Pa še povezava za botanični večer: 

Metka Škornik is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: BOTANIČNI VEČER

Time: Jan 8, 2024 05:30 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/99679805174?pwd=dVl2OElZeDBxbHRndlhKRDVBcThMQT09

Meeting ID: 996 7980 5174

Passcode: 228299

Foto: Mateja Poljanšek

Januarski botanični večer

Dragi kolegi in kolegice,

naj vas povabimo na 1. botanični večer v letu 2024. Botanični večer bo potekal v ponedeljek, 15. januarja 2024 ob 18. uri na lokaciji Gimnazija Bežigrad (Peričeva 4) oziroma na spodnji povezavi.

Prisluhnili bomo predavanju Blaža Blažiča z naslovom: Predstavitev projekta LIFE FOR SEEDS – Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ. 

Vhod v Gimnazijo je s Kržičeve ulice, čez parkirišče, vhod v telovadnico in potem desno v avlo šole in v 1. nadstropje. Po 18. uri je glavni vhod v šolo zaklenjen. Metka pri tem opozarja, da se na gradbišču vsak dan dogaja kaj novega in če bi prišlo do kakšne spremembe vam sporočimo v ponedeljek tekom dneva. 

Pa še posebno povabilo za tiste, ki boste v ponedeljek prišli  na gimnazijo. V avli stavbe (levo od stopnišča) je na ogled razstava vrhunske slovenske ilustracije, ki je bila predstavljena na letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu. Nekaj več o razstavi najdete v priponki. Vabljeni k ogledu.

Pa še povezava za botanični večer: 

Metka Škornik is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: BOTANIČNI VEČER

Time: Jan 8, 2024 05:30 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/99679805174?pwd=dVl2OElZeDBxbHRndlhKRDVBcThMQT09

Meeting ID: 996 7980 5174

Passcode: 228299
Lep pozdrav!

Hladnikia 52

Izšla je Hladnikia št. 52.

V njej preberite:

SI:

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič & Simona Strgulc Krajšek – Dve novi dolinski nahajališči (pod)visokogorskih rastlinskih vrst v Zgornjem Posočju
Simona Strgulc Krajšek, Amadej Trnkoczy, Žan Lobnik Cimerman & Igor Dakskobler –Tujerodna vrsta mahu Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. v Sloveniji
Filip Küzmič, Sanja Behrič & Urban Šilc – Prispevek k poznavanju plevelne in ruderalne vegetacije Prekmurja (SV Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič & Simona Strgulc Krajšek – Alien moss species Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Slovenija
Simona Strgulc Krajšek, Amadej Trnkoczy, Žan Lobnik Cimerman & Igor Dakskobler –Tujerodna vrsta mahu Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. v Sloveniji
Filip Küzmič, Sanja Behrič & Urban Šilc – Contribution to the knowledge of weed and ruderal vegetation of Prekmurje (NE Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Botanični večer na obisku v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Decembrski botanični večer je v četrtek, 7. decembra 2023, potekal malo drugače kot običajno. Ob odličnem vodenju naše kolegice Špele Pungaršek smo se v Prirodoslovnem muzeju Slovenije sprehodili po majhni, vendar vsebinsko bogati razstavi posvečeni Joannesu Antoniusu Scopoliju. Razstava je bila, poleg številnih drugih dogodkov, postavljena v čast letošnji 300. obletnici Scopolijevega rojstva. Pogledali smo tudi druge muzejske zbirke. Ob koncu pa smo si ogledali še najstarejši hebrarij na Slovenskem – herbarij Janeza Krstnika Flysserja iz Ljutomera iz leta 1696. Herbarij je bil na našo srečo izven depoja, kjer ga v kontroliranih pogojih hranijo, in ogled tega herbarija nam bo vsem ostal v trajnem spominu.

Zapisala: Mateja Poljanšek
Fotografija: Alenka Mihorič

Decembrski botanični večer – obisk Prirodoslovenga muzeja Slovenije

Dragi kolegi in kolegice,

decembrski botanični večer bo potekal v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Špela Pungaršek nas bo vodila po razstavi posvečeni Joannesu Antoniusu Scopoliju ob njegovi 300. obletnici rojstva. 

Dobimo se v četrtek, 7. decembra 2023 ob 18. uri oziroma ob 17. 55 uri v avli Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Prosimo, da svojo udeležbo do srede, 6. decembra 2023 potrdite na mail: matejapol@gmail.com

Tukaj najdete vabilo.

Lepo vabljeni!

Wraberjev dan 2023 – srečanje slovenskih botanikov

V soboto, 11. novembra 2023, smo se ponovno srečali na tradicionalnem Wraberjevem dnevu. Letos so nas v svojih prostorih znova gostili kolegi na raziskovalni postaji Barje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

V uvodnem delu sta nas pozdravila predsednik Botaničnega društva Slovenije Andrej Podobnik in predstojnik Biološkega inštituta ZRC SAZU Urban Šilc. Čestitali smo našim članom in članicam, ki so ali še bodo v letošnjem letu praznovali okroglo obletnico ter podelili društveno priznanje, ki je šlo tokrat v roke Založbi Narava. Kot smo zapisali v obrazložitev – za izdajanje odličnih botaničnih knjig v slovenskem jeziku in številne podarjene knjižne nagrade za mlade botanike. Počastili smo  spomin na umrla častna člana društva; Peter Skoberne je spregovoril o dr. Luki Pintarju, Špela Pungaršek pa o dr. Nadi Praprotnik. Sledila je lavdacija za osemdesetletnika Amadeja Trnkoczya, ki sta jo pripravila Igor Dakskobler in Branko Dolinar, ki jo je na srečanju tudi predstavil.

V nadaljevanju je Živa Fišer imela predavanje z naslovom Invazivna rumena zajčja deteljica (Oxalis pes-caprae): smo priča hitri evoluciji reproduktivne strategije po vnosu v novo okolje?, pri pripravi projekta so sodelovali številni prostovoljci iz mnogih držav, ki so nabirali rastlinski material. 

Sabina Tamše in Marjeta Resnik sta nas naučili novih protokolov ravnanja z odstranjenimi plodečimi invazivnimi tujerodnimi rastlinami, ki so nastali v sodelovanju regijskim centrom za ravnanje z odpadki (RCERO). 

Jože Bavcon nas je v prispevku spomnil na Alfonza Paulina in njegovo 170 letnico rojstva.  

Mitja Kaligarič je predstavil projekt »Pisan travnik«, predlog kmetijskega ukrepa za ohranjanje naravovarstveno pomembnih travišč, rezultat katerega je tudi Katalog polnaravnih travišč Slovenije, ki je bil na srečanju tudi na voljo.  

Urban Šilc je razpravljal o spremembah plevelne vegetacije 1938-2023 v okolici Ljubljane in ob tem omenil tudi Marka Zalokarja, vsestranskega eksperimentalnega biologa in molekularnega genetika, avtorja temeljitih fitocenoloških popisov plevelne vegetacije Ljubljane že v prvi polovici 20. stol. Katarina Šoln pa je predstavila 4 otroške slikanice, ki so jih avtorice iz 4 dežel (Slovenija, Italija, Češka, Bližnji vzhod) napisale in ilustrirale same, se pa vse nanašajo na bodisi ogrožene ali kako drugače zanimive rastline.   

Vid Leban je predstavil knjigo Braneta Anderleta z naslovom Pregled razširjenosti praprotnic in semenk na Gorenjskem. Atlas je rezultat dolgoletnega terenskega delovanja avtorja in vztrajnega zbiranja podatkov; knjigo je bilo mogoče na srečanju tudi kupiti. Nejc Jogan je spregovoril o tem, kako oziroma ali flora kaže na meje višinskih pasov. Nina Lončarević je spregovorila o ogroženi vaskularni flori Evrope ter preliminarnih rezultatih pregleda nacionalnih rdečih seznamov. Peter Glasnović pa je poročal, da rezultati proučevanja morfološke in molekularne raznolikosti bodičnika (Drypis spinosa) ne podpirajo razlikovanja dveh njegovih podvrst. Za konec je Simona Strgulc Krajšek predstavila tujerodno vrsto mahu Campylopus introflexus v Sloveniji, njegovo znano razširjenost in nas pozvala, da sporočamo, če ga srečamo na terenu, saj je enostavno prepoznaven.

Srečanje smo sklenili v prijetnem vzdušju s kosilom v gostilni Mars v naselju Brest.

Program srečanja.

Zapisali Mateja Poljanšek in Valerija Babij
Fotografije: Jože Lango

Wraberjev dan 2023 – vabilo in program

Dragi kolegi in kolegice,

leto je naokoli in ponovno je pred nami Wraberjev dan, ki bo potekal v soboto, 11. novembra 2023 od 9. ure naprej, v prostorih Raziskovalne postaje Barje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Vse podrobnosti o dogodku najdete v vabilu in programu. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da do četrtka, 9. novembra 2023, svojo udeležbo prijavite na povezavi, ki je navedena v vabilu.

Vljudno vabljeni in lep pozdrav,

Andrej Podobnik, predsednik Botaničnega društva Slovenije, in Filip Küzmič v imenu organizatorjev