Hladnikia 41 (april 2018)

Hladnikia 41 (april 2018)

SI:

I. Dakskobler – Rastišča treh (vzhodno)alpskih rastlin skalnih razpok na južni meji njihovega areala
S. Škornik & N. Pipenbaher – Primerjava funkcionalnih potez dominantnih in podrejenih rastlinskih vrst v suhih traviščih asociacije Scabioso hladnikianae-Caricetum humilis v Sloveniji
A. Jakob & T. Bačič – Revizija rumenocvetnih lanov (Linum sect. Syllinum, Linum sect. Linastrum) v herbariju LJU
T. FabIjan & S. Strgulc Krajšek – Revizija rodu dvoredcev (Diplotaxis) v herbariju LJU
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

I. Dakskobler – Sites of three (eastern)Alpine chasmophytic plant species on the southern border of their distribution area
S. Škornik & N. Pipenbaher – Relationship in plant functional traits between dominant and subordinate plant species in dry grassland association Scabioso hladnikianae-Caricetum humilis in Slovenia
A. Jakob & T. Bačič – Revision of yellow-flowered flaxes (Linum sect. Syllinum, Linum sect. Linastrum) in herbarium LJU
T. FabIjan & S. Strgulc Krajšek – Revision of the genus Diplotaxis in herbarium LJU
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja