Hladnikia 34 (november 2014)

Hladnikia 34 (november 2014)

SI:

Brane Anderle & Vid Leban – Novosti v flori Gorenjske (severozahodna Slovenija) II
Simona Strgulc Krajšek & Lucija Batič – Talna zaloga semen pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na različnih ruderalnih rastiščih v Sloveniji
Branko Dolinar & Nejc Jogan – Orchis laxiflora Lam. na Primorskem: ranljiva in taksonomsko problematična
Urban Šilc, Petra Košir, Manica Balant & Peter Glasnović – Antropogene rastlinske združbe na območju Luke Koper
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Brane Anderle & Vid Leban – Novelties of Flora in the Gorenjska Region (Northwestern Slovenia) II
Simona Strgulc Krajšek & Lucija Batič – Soil seed bank of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in different ruderal sites in Slovenia
Branko Dolinar & Nejc Jogan – Orchis laxiflora Lam. in Primorska region (SW Slovenia): vulnerable and taxonomically problematic
Urban Šilc, Petra Košir, Manica Balant & Peter Glasnović – Anthropogeneous plant communities in the Port of Koper
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja