Hladnikia 04 (april 1995)

Hladnikia 04 (april 1995)

SI:

Praprotnik N. – Prispevek k poznavanju flore osrednjih in zahodnih Karavank 2
Wraber T. – Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. – nova vrsta v flori Slovenije
Jogan N. – Amaranthus blitoides S. Watson in A. bouchonii Thell. – nova ščira v flori Slovenije
Šercelj A. & Culiberg M. – Picea abies subsp. obovata v slovenskih gozdovih
Marinček L. & Zupančič M. – Nomenklatorična revizija acidofilnih bukovih in gradnovih gozdov zahodnega območja ilirske florne province
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Praprotnik N. – A Contribution to the Knowledge of the Flora of the Central and Western Karavanke Mountains 2
Wraber T. – Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. – a new species in the flora of Slovenia
Jogan N. – Amaranthus blitoides S. Watson in A. bouchonii Thell. – Two New Amaranth species in the Flora of Slovenia
Šercelj A. & Culiberg M. – Picea abies subsp. obovata in the forests of Slovenia
Marinček L. & Zupančič M. – Nomenclatural revision of acidophilic beech and sesille oak forests in the western area of the illyrian floral province
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja