Hladnikia 01 (1993)

Hladnikia 01 (1993)

SI:

Praprotnik N. – Prispevek k poznavanju flore osrednjih in zahodnih Karavank
Trpin D. & Vreš B. – Prispevek k poznavanju flore poplavnega območja Jovsi
Jogan N. – Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – noovoodkrita vrsta flore Slovenije
Vreš B. – Prispevek k poznavanju kislic (rod Rumex) v Sloveniji
Dakskobler I. – Novo nahajališče vrste Botrychium virginarium (L.) Sw. v Julijskih Alpah
Seliškar A: Vegetacija poplavnega območja Jovsi ob reki Sotli (Brežice, Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Praprotnik N. – A Contribution to the Knowledge of Central and Western Karavanke Flora
Trpin D. & Vreš B. – A Contribution to the Knowledge of Jovsi Flood Plain Flora
Jogan N. – Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – A Newly-Discovered Species of Slovene Flora
Vreš B. – A Contribution to the Knowledge of the Genus Rumex in Slovenia
Dakskobler I. – New Locality of Botrychium virginarium (L.) Sw. in the Julian Alps
Seliškar A: Vegetation of the Jovsi Flood Plain beside the Sotla River (Brežice, Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja