Hladnikia 53

Izšla je Hladnikia št. 53.

V njej preberite:

SI:

Igor Dakskobler – Fitocenološka analiza vrstno bogatih gorskih polsuhih travišč na mešani geološki podlagi v zahodni Sloveniji
Igor Dakskobler & Branko Zupan – Fitocenološka oznaka rastišč črnikastega pelina (Artemisia atrata) v Julijskih Alpah
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – Phytosociological analysis of species-rich montane semi-dry grasslands on the mixed bedrock in western Slovenia
Igor Dakskobler & Branko Zupan – Phytosociological analysis of the sites of Artemisia atrata in the Julian Alps
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Trdoživ 2023/2

Izšla je nova številka biltena Trdoživ. Vabljeni k prebiranju!

Trdoživ 2023/2

Izdajo 24. številke biltena so poleg izdajateljev finančno omogočili donatorji; Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Center za kartografijo favne in flore. Hvala!

Hladnikia 52

Izšla je Hladnikia št. 52.

V njej preberite:

SI:

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič & Simona Strgulc Krajšek – Dve novi dolinski nahajališči (pod)visokogorskih rastlinskih vrst v Zgornjem Posočju
Simona Strgulc Krajšek, Amadej Trnkoczy, Žan Lobnik Cimerman & Igor Dakskobler –Tujerodna vrsta mahu Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. v Sloveniji
Filip Küzmič, Sanja Behrič & Urban Šilc – Prispevek k poznavanju plevelne in ruderalne vegetacije Prekmurja (SV Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič & Simona Strgulc Krajšek – Alien moss species Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Slovenija
Simona Strgulc Krajšek, Amadej Trnkoczy, Žan Lobnik Cimerman & Igor Dakskobler –Tujerodna vrsta mahu Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. v Sloveniji
Filip Küzmič, Sanja Behrič & Urban Šilc – Contribution to the knowledge of weed and ruderal vegetation of Prekmurje (NE Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Trdoživ 2023/1

Izšla je nova številka biltena Trdoživ. Vabljeni k prebiranju!

Trdoživ 2023/1

Izdajo 23. številke biltena so poleg izdajateljev finančno omogočili donatorji; Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije; projekt Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja 2023, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana; Fundacija Študentski tolar in ŠOU v Ljubljani; ECOO 2022; ŠOLT; naročniki oglasov. Hvala!

Hladnikia 51

Izšla je Hladnikia št. 51.

V njej preberite:

SI:

Igor Dakskobler – Oznaka rastišč vrste Carex curvula s. str. v Škrlatiškem pogorju (vzhodne Julijske Alpe, severozahodna Slovenija)
Ana Jaklič, Katja Konc, David Knez, Jernej Klančičar & Mateja Germ – Visoka vrstna pestrost makrofitov v kraškem vodotoku Rak
Branko Dolinar & Branko Vreš – Pregled flore slovenskega dela Babnega polja (Notranjska, Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – Site characteristics of Carex curvula s. str. in the Škrlatica mountains (eastern Julian Alps, northwestern Slovenia)
Ana Jaklič, Katja Konc, David Knez, Jernej Klančičar & Mateja Germ – High species diversity of macrophytes of karstic river Rak
Branko Dolinar & Branko Vreš – Overview of flora in Slovenian part of Babno polje (Notranjska, Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Hladnikia 50

Izšla je Hladnikia št. 50.

V njej preberite:

SI:

Špela Pungaršek, Jože Bavcon & Igor Dakskobler – Bibliografija dr. Nade Praprotnik (ob njeni 70-letnici)
Dominik Petko & Tinka Bačič – Podzemna detelja (Trifolium subterraneum L.) – ponovno najdena v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Špela Pungaršek, Jože Bavcon & Igor Dakskobler – Bibliography of Dr. Nada Praprotnik (on the occasion of her 70th anniversary)
Dominik Petko & Tinka Bačič – Subterranean Clover (Trifolium subterraneum L.) – found again in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Hladnikia 49

Izšla je Hladnikia št. 49.

V njej preberite:

SI:

Andrej Martinčič – Novosti v flori mahov Slovenije
Žan Lobnik Cimerman & Simona Strgulc Krajšek – Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe in E. stoloniferum (Hedw.) L. T. Ellis & M. J. Price v Sloveniji
Branko Dolinar – Pregled flore Ponikovske, Dobrepoljske in Struške doline v občini Dobrepolje (Dolenjska, Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Andrej Martinčič – Novelties in the bryophyte flora of Slovenija
Žan Lobnik Cimerman & Simona Strgulc Krajšek – Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe in E. stoloniferum (Hedw.) L. T. Ellis & M. J. Price in Slovenia
Branko Dolinar – Overview of the flora of Ponikovska, Dobrepoljska and Struška valleys in the municipality Dobrepolje (Dolenjska, Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074