Hladnikia

Revijo Hladnikia izdaja Botanično društvo Slovenije in jo brezplačno prejemajo njegovi člani. V reviji izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevilčenih zvezkih.

Uredniški odbor od leta 2017 naprej:

Glavna urednica: dr. Tinka Bačič

Člani uredniškega odbora: dr. Igor Dakskobler, dr. Andraž Čarni, Peter Glasnović,
dr. Sonja Škornik

Uredništvo rubrike Nova nahajališča: dr. Andrej Martinčič (mahovi), Branka Trčak,
dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Igor Dakskobler (praprotnice in semenke)

Tehnični urednik: dr. Tine Grebenc

Zunanji člani uredniškega odbora: dr. Božo Frajman, dr. Harald Niklfeld, dr. Fabrizio Martini, dr. Božena Mitić

Navodila piscem prispevkov za revijo Hladnikia.

Najnovejša številka:

Hladnikia 43

Arhiv revij:

Hladnikia 01 (1993)
Hladnikia 02 (maj 1994)
Hladnikia 03 (november 1994)
Hladnikia 04 (april 1995)
Hladnikia 05 (oktober 1995)
Hladnikia 06 (maj 1996)
Hladnikia 07 (december 1996)
Hladnikia 08-09 (december 1997)
Hladnikia 10 (december 1998)
Hladnikia 11 (maj 2001)
Hladnikia 12-13 (december 2001)
Hladnikia 14 (november 2002)
Hladnikia 15-16 (december 2003)
Hladnikia 17 (2004)
Hladnikia 18 (2005)
Hladnikia 19 (2006)
Hladnikia 20 (2007)
Hladnikia 21 (2008)
Hladnikia 22 (oktober 2008)
Hladnikia 23 (feb. 2009)
Hladnikia 24 (nov. 2009)
Hladnikia 25 (mar. 2010)
Hladnikia 26 (nov. 2010)
Hladnikia 27 (apr. 2011)
Hladnikia 28 (nov. 2011)
Hladnikia 29 (maj 2012)
Hladnikia 30 (november 2012)
Hladnikia 31 (april 2013)
Hladnikia 32 (november 2013)
Hladnikia 33 (april 2014)
Hladnikia 34 (november 2014)
Hladnikia 35 (april 2015)
Hladnikia 36 (november 2015)
Hladnikia 37 (april 2016)
Hladnikia 38 (november 2016)
Hladnikia 39 (april 2017)
Hladnikia 40 (november 2017)
Hladnikia 41 (april 2018)
Hladnikia 42 (november 2018)
Hladnikia 43 (april 2019)