Vodstvo

Na občnem zboru 6. 3. 2023 je bilo izvoljeno novo vodstvo društva:

Predsednik: Andrej Podobnik
Tajnica: Mateja Poljanšek
Blagajničarka: Mateja Grašič

Ostali člani izvršnega odbora:

Metka Škornik (organizatorka botaničnih večerov)
Tinka Bačič (glavna urednica revije Hladnikia)
Simona Strgulc Krajšek (znanstveno-raziskovalni odbor)
Branka Trčak (predstavnica BDS v uredništvu revije Trdoživ)
Alenka Mihorič
Filip Küzmič
Rok Šturm
Ivana Leskovar (do 4. 3. 2024)
Darja Kopitar (od 4. 3. 2024)

Nadzorni odbor:

Gregor Križ
Valerija Babij
Irena Lavrač

Disciplinsko razsodišče:

Jošt Stergaršek
Klemen Eler
Samo Kreft

Vodstvo društva 2017-2020

Vodstvo društva 2020-2023