Ekskurzija v dolino Radovne

V soboto, 15. junija 2024, smo se odpravili na celodnevno ekskurzijo v dolino Radovne v Triglavskem narodnem parku. Sprejela in vodila nas je mag. Tanja Menegalija iz javnega zavoda Triglavski narodni park. Večino časa smo se zadržali v Zgornji Radovni na grbinastem travniku, ki ga je JZ TNP v okviru projekta LIFE FOR SEEDS za nekaj let najel v upravljanje. Z zaraščajočega travnika, ki se nahaja v bližini Pocarjeve domačije, so na začetku projekta odstranili lesne vrste. Travnik je bil čudovito razcvetel in imeli smo kaj videti. Med drugim smo našli nekaj vrst kukavičevk: navadni in dehteči kukovičnik (Gymnadenia conopsea in G. odoratissima), pikastocvetno kukavico (Neotinea ustulata) in dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia). Cveteli so številni primerki podaljšanega ušivca (Pedicularis elongata), živorodne dresni (Polygonum viviparum), arnike (Arnica montana), primožka (Buphtalmum salicifolium), srednjega trpotca (Plantago media) pokončnega čišljaka (Stachys recta), dlakavega skrečnika (Ajuga genevensis), prevezanke (Chamaespartium sagittale) in številne druge vrste. Našli smo tudi več na terenu prepoznavnih vrst mahov, med  njimi vrste Rhytidium rugosum, Abietinella abietina in Dicranum flagellare

Grbinasti travniki so ogroženi zaradi zaraščanja in zaradi izravnavanja, ki lastnikom omogoča lažjo obdelavo. En travnik v upravljanju JZ TNP se kosi enkrat letno, medtem, ko se na drugem, ki ga zaradi visoke vode nismo uspeli videti, pase živina. Na travnikih v sklopu projekta LIFE FOR SEEDS nabirajo tudi semena za semensko banko.

V bližnjem gozdu, kamor smo se odpravili pogledat Natura 2000 vrsto mahu zeleni žužnjak (Buxbaumia viridis), in v gozdu zahodno od travnika, nas je prav tako čakalo nekaj zanimivih najdb. Našli smo okroglolistno in drobnocvetno zelenko (Pyrola rotundifolia in P. minor) in številne Fuchsove prstaste kukavice (Dactylorhiza fuchsii). Ob poti domov se je manjša skupina ustavila še ob nizkem barju z rjastim sitovcem (Schoenus ferrugineus). Za nami je tako še en lep botanični izlet.

Zapisale: Simona Strgulc Krajšek, Branka Trčak, Mateja Poljanšek

Fotografije: Alenka Mihorič

Botanična ekskurzija na Morostig

Kot je bilo napovedano v programu BDS, smo se, 4. junija 2024, kljub nestabilnemu vremenu, v popoldanskih urah odpravili na voden ogled koliščarskega naselja na Igu Morostig in nato še na botanični sprehod v njegovi okolici. Po naselju nas je vodila vodička Janja Šuman in nam živopisno predstavila naselje in kaj je iz arheoloških najdb mogoče razbrati o življenju koliščarjev z Ljubljanskega barja. Drugi, botanični del ekskurzije, je vodil Filip Küzmič. Ob poti do naselja smo spoznavali lokalno rastlinstvo, predvsem tipične vrste vlažnih gojenih travnikov. Nato smo si ogledali še travnik z večjo populacijo bermudskega modrega mečka (Sisyrinchium bermudiana) z žal že zaprtimi cvetovi  in primerkom zares smrdljivega smrdljivega dimka (Crepis foetida) na njegovem obrobju. Na koncu smo si ogledali še njivo z značilno floro njivskih plevelov: brazdasti motovilec (Valerianella rimosa), navadna njivka (Aphanes arvensis), navadni slakovec (Fallopia convolvulus) in drugimi. Vreme je zdržalo, arheološko-rastlinski popoldan pa se je uspešno zaključil. 

Zapisala: Mateja Poljanšek in Filip Küzmič
Fotografije: Alenka Mihorič

Vabilo na ekskurzijo v dolino Radovne

V soboto, 15. 6. 2024, gremo na ekskurzijo v dolino Radovne v Triglavski narodni park, kjer nas bo sprejela mag. Tanja Menegalija, predstavnica Javnega zavoda TNP in nas spremljala na delu naše poti. Sprehodili se bomo po Zgornji Radovni, si ogledali grbinaste travnike, ki so posebnost Julijskih Alp in so ogroženi po eni strani zaradi zaraščanja in po drugi zaradi izravnavanja za lažjo obdelavo. V sklopu projekta LIFE FOR SEEDS je JZ Triglavski narodni park najel v upravljanje 3,5 ha grbinastih travnikov. Očiščeni so bili zarasti, enega se zdaj enkrat na leto kosi, na drugem se pase živina. Na travnikih se nabira tudi semena za semensko banko.

Zbor je ob 9.30 na parkirišču za Pocarjevo domačijo v Zgornji Radovni

Če bo kdo prišel prej, se lahko dobimo med 9.00 in 9.15 pri Mercatorju v Mojstrani oz. bližnjem baru Kot in se nato skupaj odpravimo proti Pocarjevi domačiji

Po končani ekskurziji (predvidoma okoli 16. ure) bomo druženje zaključili v gostilni Psnak.  

Če kdo rabi prevoz iz Ljubljane, se lahko ob 7.55 dobimo na parkirišču v Tivoliju (severni del, parking Tivoli II).

Vsi, ki se boste udeležili ekskurzije, prosimo, da IZPOLNITE ANKETO  do 12. 6. 2023 do 20. ure.

Vabilo na Morostig – ogled koliščarskega naselja in kartiranje

Kot smo najavili že pred časom se v torek, 4. junija 2024, odpravljamo na ogled koliščarske vasi na Igu in kartiranje po okolici kolišča. 

Dobimo ob 16. 45 uri na parkirišču nasproti Petrola na Igu (naslov: Ljubljanska cesta 69, Ig). Nasproti Petrola zavijete na makadamsko cesto proti koliščarskemu naselju in takoj na začetku je za hišami manjše makadamsko parkirišče, kjer se lahko parkira nekaj avtov. Tam nas bo čakala vodička in odidemo do naselja, ki je oddaljeno še približno kilometer. Ogled naselja traja približno 30-40 minut. 

Po ogledu naselja gremo v okolico na kartiranje, ki ga bo vodil Filip Küzmič.

Stroške vodiča po koliščarskem naselju bo pokrilo društvo, vsak udeleženec pa mora kupiti tudi vstopnico. Z vstopnico, ki velja 6 mesecev si lahko ogledate koliščarsko naselje in muzej v Hiši Morostig, za katerega pa tokrat ne bo časa, lahko pa si ga z isto vstopnico ogledate kasneje. Ceno vstopnice krije vsak sam in znaša 12 evrov, za študente in upokojence pa je 8 evrov.  

Prosimo vas, da do ponedeljka sporočite, ali lahko v avto vzamete kakšnega sopotnika oziroma sporočite, če potrebujete prevoz.  

V primeru, da se vremenska napoved za torek poslabša bomo ekskurzijo v torek dopoldne odpovedali, zato bodite pozorni na obvestila. Glede na zadnje deževne dni pa imejte s seboj primerno obutev. 

Še povezava na HIšo Morostig kjer najdete dodatne informacije in na zemljevid Občine Ig: 

https://morostig.si/
https://morostig.si/informacije/kako-do-nas/
https://zemljevid.najdi.si/podjetje/5874769000/obcina-ig

Vabljeni in lep pozdrav!

Festival Raznoživo, Dan očarljivih rastlin, kartiranje in ogled koliščarskega naselja

Dragi člani in članice, naj vas povabimo na nekaj prihajajočih dogodkov. 

BDS sodeluje na Festivalu Raznoživo, ki bo popestril Ljubljano ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti! Festival bo potekal v sredo, 22. maja od 9. do 18. ure, na Stritarjevi ulici v središču mesta, kjer bodo različne organizacije in društva, z nami vred, ustvarile živahno okolje s stojnicami in pestrimi vsebinami. Vabljeni, da se oglasite na stojnici. 

petek, 24. maja 2024 bo v Biološkem središču od 9. do 17. ure potekal že tradicionalni Dan očarljivih rastlin, kjer BDS prav tako sodeluje s stojnico in delavnicami za osnovnošolce. Če boste v bližini ste lepo vabljeni.

Po našem programu bomo imeli v torek, 4. junija 2024 popoldne (predvidoma ob 17. uri) kartiranje v bližini Koliščarskega naselja na Igu, pred tem pa še ogled koliščarskega naselja. Podrobnejše vabilo sledi, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da do torka, 28. maja prijavite svojo udeležbo na mail: matejapol@gmail.com

Vabljeni na vse dogodke!

Jesensko kartiranje flore na in ob Cerkniškem jezeru

Letošnje jesenske kartiranje je potekalo nekoliko prej kot običajno. V soboto, 30. septembra 2023 smo se odpravili na območje Cerkniškega jezera, ki sicer botanično ni slabo obdelano, pa vendar tudi v jesenskem času skriva zanimive rastlinske najdbe. Kartiranje je potekalo po vlažnih travnikih, njivah, obronkih gozdov, na ruderalnih površinah, nekaj malega tudi na pokopališču v Cerknici ter na samem jezeru. Ker je bilo jezero v letošnji jeseni še polno vode, nismo izpustili priložnosti in smo si na obali izposodili čolne ter se odpravili na jezero, kjer smo kar iz čolna nabrali vodne rastline.

Popisali smo več kot 200 rastlinskih vrst. Jezersko površino je na nekaterih mestih s plavajočimi listi preraščala vodna dresen in iz posameznih rastlin so nad gladino še vedno poganjala rožnata klasasta socvetja. Večje površine v vodi je preraščal jezerski biček, na obali pa smo popisali česnov vrednik in še vedno cvetoči britanski oman. Ob gozdnem robu smo spoznavali razlike med enovratim in precej redkejšim navadnim glogom.

Zanimiv in pester dan smo zaključili v gostišču pri Stani v Žerovnici, kjer smo ob koncu kosila pregledali in določili tudi nekaj rastlin, nabranih na in ob Cerkniškem jezeru.   

Zapisali: Valerija Babij in Mateja Poljanšek

Vabilo na tradicionalno jesensko kartiranje

Vabimo vas, da se v soboto, 30. septembra 2023, udeležite tradicionalnega jesenskega kartiranja flore.

Tokrat se bomo odpravili kartirat v kvadrant 0252/1 – območje Cerkniškega jezera, ki sicer ni tako slabo obdelan, a gotovo se bo našlo kaj zanimivega v tem jesenskem času.

Trenutno je Cerkniško jezero polno vode, kar je tudi priložnost, da si na obali jezera sposodimo čolne in gremo preveriti vodne rastline. Na kartiranju načrtujemo 3 postanke – malo po vlažnih travnikih in jarkih, malo s čolnom po jezeru, malo po ruderalnih površinah v okolici Cerkniškega jezera.

Zaključili bi s kosilom v gostišču pri Stani v Žerovnici, čeprav je v sosednjem kvadrantu.

Točen zaključek kartiranja je težko napovedati, tako, da bi se dogovarjali sproti na terenu.

Zbirno mesto je ob 10. uri v Cerknici, na parkirišču pri pokopališču (45°47’23,9″ N 14°21’42,2″ E) oziroma Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije

Za morebitno prerazporejanje po avtih je zbirno mesto ob 9. uri na parkirišču pri zapornici Biološkega središča. Prosimo vas, da tisti, ki boste krenili iz Ljubljane in imate prosto mesto v avtu, to sporočite, prav tako pa se oglasite tisti, ki potrebujete prevoz, da vas povežemo.

Vse prijave pošljite na mail: matejapol@gmail.com do petka, 29. 9. 2023 do 10. ure (gsm Mateja 041 791 007).Prijave so nujne zaradi rezervacije čolnov in za kosilo, še posebej, če nas bo več.

Naj vas še obvestimo, da se kot prispevek za kosilo pobira 10 evrov po osebi, ostali del stroškov obroka krije BDS.

Kartiranje bo vodil dr. Nejc Jogan.

V primeru slabega vremena, kar pa trenutno ne kaže, bomo kartiranje prestavili na drug termin. Vabljeni in lep pozdrav!

Vabilo na Čebeljo pot

Dragi člani in članice,

vabimo vas na potepanje po Čebelji poti v Ljubljani. Dogodek je bil na terminu že junija, vendar smo ga morali zaradi slabega vremena odpovedati.  

Čebeljo pot so v Mestni občini Ljubljana zasnovali in odprli leta 2015 kot eno od aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Prvotno je bila zamišljena zgolj kot dejanska pot med posameznimi lokacijami povezanimi s čebelarstvom in čebelami v Ljubljani. Skozi participatorni princip dela s posameznimi člani pa se je pokazalo, da je pot veliko več kot le delovni program ali projekt. Postala je sinonim za vse dejavnosti, povezane s čebelami in čebelarstvom v Ljubljani. Zadnja leta poudarjajo pomen vseh čebel, ne le medonosnih.

Člane in članice Botaničnega društva Slovenije bo po Čebelji poti v Ljubljani vodila gospa Maruška Markovčič, ki je zasnovala Čebeljo pot in jo razvija še danes.

Zbrali se bomo 25. septembra ob 16. 30 uri v Botaničnem vrtu v Ljubljani, kjer si bomo ogledali Mestni čebelnjak, nato nas bo pot vodila do replike Plečnikovega čebelnjaka na Grajskem hribu in sprehodili se bomo po delu poti v središču mesta.

Sprehod bo trajal približno 2 uri in upajmo, da nam bo vreme tokrat bolj naklonjeno.

Lep pozdrav in vabljeni!

Jesensko kartiranje flore v okolici Blagovice in Limbarske gore

V soboto, 1. oktobra 2022, smo popisovali rastlinstvo v kvadrantu 9854/2. Bilo nas je sedem, vodil nas je Nejc Jogan. Sprva oblačno vreme se je kmalu začelo jasniti.

Najprej smo pregledali ruderalne rastline v vasi Blagovica in bližnji okolici. Tu smo naleteli na večje število invazivnih vrst, ob potoku nad vasjo celo okrasni grm (Philadelphus coronarius) in drevo cigarovec (Catalpa bignonioides). Tu je rasla tudi redkejša praprot, navadna peruša (Matteuccia struthiopteris). Na gojenih travnikih so pocvetavale nekatere zelnate rastline. Nato smo zavili v gozd z drevesnimi vrstami in praprotmi. Podlaga v tem delu terena je skrilavec in je zato tudi večina rastlin kisloljubnih.

Drugi del popisovanja smo opravili na vršnem delu Limbarske gore. Tam so tla karbonatna, pokrajina pa skoraj kraška, kar se kaže tudi pri rastlinstvu. Na suhih travnikih smo našli značilne rastline, kot so panonski osat (Cirsium panonnicum), mali talin (Thalictrum minus), materina dušica (Thymus sp.), poljski grintavec (Scabiosa triandra), gorski silj (Peucedanum oreoselinum), kartavžar (Dianthus carthusianorum), gredljati luk (Allium carinatum subsp. carinatum), jacquinov jetičnik (Veronica jacquinii), prava lakota (Galium verum) itd. Na gozdnem robu je raslo tudi nekaj kukavičevk; prepoznali smo širokolistno močvirnico (Epipactis helleborine agg.) ter bledo in rdečo naglavko (Cephalanthera damasonium in C. rubra).

Med grmi so tukaj prisotni navadni in enovrati glog (Crataegus laevigata in C. monogyna), razkrečena in čistilna kozja češnja (Rhamnus saxatilis in R. cathartica), češmin (Berberis vulgaris), črni trn (Prunus spinosa), dobrovita in brogovita (Viburnum lantana in V. opulus), v gozdu tudi širokolistna in bradavičasta trdoleska (Euonymus latifolia in E. verrucosa), navadni in njivski šipek (Rosa canina in R. arvensis) ter alpski nagnoj (Laburnum alpinum). Na bližnji njivi so rasli pleveli, kot je njivska vijolica (Viola arvensis), pasje zelišče (Solanum nigrum), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora) in drugi. Ob poti smo videli še precej redek navadni grobeljnik (Alyssum alyssoides), od drugih zanimivosti pa tudi nekaj bogomolk. Skupno smo popisali 295 vrst rastlin.

Zapisala: Alenka Mihorič

Vabilo na jesensko kartiranje

V soboto, 1. oktobra 2022 vas vabimo na tradicionalno jesensko kartiranje flore.Tokrat bomo floro kartirati v kvadrantu 9854/2, v katerem leži Limbarska gora, del Črnega grabna, Krašnja in Blagovica. Malo bi popisovali po dolini in nekaj na gori, odvisno tudi od tega, kje bomo na začetku popisovanja določili zaključek kartiranja.

Zbirno mesto je ob 9. uri v Blagovici (parkirišče 50 m Z od cerkve sv. Petra), potem pa jo mahnemo okoli.

Zbirno mesto v Ljubljani je ob 8. uri na parkirišču pri zapornici Biološkega središča. Prosimo vas, da tisti, ki boste krenili iz Ljubljane in imate prosto mesto v avtu, to sporočite, prav tako pa se oglasite tisti, ki potrebujete prevoz, da vas povežemo. Vse prijave pošljite na mail: matejapol@gmail.com do petka, 30. 9. 2022 dopoldne (gsm Mateja 041 791 007).

Priporočamo malico iz nahrbtnika. Zaključek kartiranja imamo lahko v sosednjem kvadrantu v Krtini d’Ampezzo, lahko pa tudi kje drugje.

Kartiranje bo vodil dr. Nejc Jogan.

V primeru slabega vremena, kar pa trenutno ne kaže, bomo kartiranje prestavili na drug termin. O morebitni spremembi datuma vas bomo pravočasno obvestili.
 
Vabljeni in lep pozdrav